Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Ogłoszenie w sprawie świadczenia sukcesywnych usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych oraz biletów komunikacji lądowej, na trasach krajowych i zagranicznych, wraz z ich dostarczeniem do Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie sukcesywnych usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych oraz biletów komunikacji lądowej, na trasach krajowych i zagranicznych, wraz z ich dostarczeniem do Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie nr 1/11/2015/ZP

Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie Planu Generalnego (Master Planu) dla projektu strategicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” wraz z przekazaniem praw autorskich.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., na podstawie § 9 ust. 3 „Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie”, uprzejmie informuje, że Zamawiający zakończył dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Planu Generalnego (Master Planu) dla projektu strategicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Opracowanie dla Spółki Planu Generalnego (Master Planu) dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 › »