Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie na opracowanie raportów analitycznych dotyczących potencjału inwestycyjnego województwa małopolskiego na potrzeby promocji gospodarczej regionu w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zamieszcza informację z wyboru na opracowanie raportów analitycznych dotyczących potencjału inwestycyjnego województwa małopolskiego na potrzeby promocji gospodarczej regionu w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie, którego przedmiotem jest: opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania o roboczym tytule KMA – Krakow Metropolitan Area opportunities w ramach poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeniesienie praw autorskich

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania o roboczym tytule KMA – Krakow Metropolitan Area opportunities w ramach poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeniesienie praw autorskich.

Postępowanie na Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego - "Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim.

Postępowanie na wybór Operatora kąpieliska w Przylasku Rusieckim w sezonie kąpielowym 2018 roku.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wybór Operatora kąpieliska w Przylasku Rusieckim w sezonie kąpielowym 2018 roku.

Wykonanie usługi aranżacji stoiska wystawienniczego podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 13-16 marca 2018 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi aranżacji stoiska wystawienniczego podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 13-16 marca 2018 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »