Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie na wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska".

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści Spół­ka Ak­cyj­na z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie za­pra­sza do zło­że­nia ofer­ty na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska".

Postępowania na wykonanie usług składu, projektów graficznych oraz druku i dostawy raportów analitycznych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania na wykonanie usług składu, projektów graficznych oraz druku i dostawy raportów analitycznych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie na dokonanie wyceny nieruchomości poprzez określenie wartości rynkowej siedmiu nieruchomości gruntowych w formie operatów szacunkowych

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »