Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie na najem zaaranżowanej powierzchni wystawienniczej na targach Annual Investment Meeting, które odbędą się w dniach 2-4 kwietnia 2017 roku, w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie: 1) Koncepcji zagospodarowania obszaru, 2) Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” (projekt nr 4 wykazu projektów – Planu Rozwoju Zbiorników Wodnych. Przylasek Rusiecki) wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych określonymi w PFU oraz 3) wniosku o dofinansowanie w ramach podziałania 6.3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędnymi załącznikami”.

Postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa materiału filmowego wizualizacji terenów inwestycyjnych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie na zakup treści merytorycznych raportu z zakresu zagadnień pod nazwą „Rynek pracy i zasoby ludzkie w Krakowie i Małopolsce 2016” dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania na zakup treści merytorycznych raportu z zakresu zagadnień pod nazwą „Rynek pracy i zasoby ludzkie w Krakowie i Małopolsce 2016” dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie na zakup treści merytorycznych raportu z zakresu zagadnień pod nazwą „Sektory nowoczesnych usług biznesowych oraz badawczo-rozwojowych w Małopolsce.” dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania na zakup treści merytorycznych raportu z zakresu zagadnień pod nazwą „Sektory nowoczesnych usług biznesowych oraz badawczo-rozwojowych w Małopolsce.” dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »