Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Kompleks nieruchomości - ul. Igołomska - 6,33 ha

Kompleks nieruchomości - ul. Igołomska - 6,33 ha

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o zamiarze zbycia kompleksu niezabudowanych nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Igołomskiej (części działek 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 14/4, 15/4, 21/4 – obr. 37 Nowa Huta, o łącznej powierzchni 6,33 ha)