Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Nieruchomość - ul. Cementowa - 6,77 ha

Nieruchomość - ul. Cementowa - 6,77 ha

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o zamiarze zbycia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Krakowie w rejonie ul. Cementowej (działka nr 1/169 – obr. 20 Nowa Huta, o powierzchni 6,77 ha)
Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym - ul. Igołomska

Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym - ul. Igołomska

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o zamiarze oddania w dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Igołomskiej.

Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, dzierżawę lub najem nieruchomości Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza obowiązujący "Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, dzierżawę lub najem nieruchomości Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie".