Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Nieruchomość - ul. Cementowa - 6,77 ha

Nieruchomość - ul. Cementowa - 6,77 ha

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o zamiarze zbycia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Krakowie w rejonie ul. Cementowej (działka nr 1/169 – obr. 20 Nowa Huta, o powierzchni 6,77 ha)

Lokalizacja
Nieruchomość położona w Krakowie, po zachodniej stronie ul. Cementowej. Oddalona o 3,2 km od węzła drogi ekspresowej S7 i 9 km od autostrady A4. Zlokalizowana jest ok. 500 m od pętli tramwajowej i autobusowej; 6,1 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana); 13 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

Opis i charakterystyka
Nieruchomość w części zabudowana o powierzchni 6,7739 ha, na przeważającym obszarze zadrzewiona i zakrzewiona, o umiarkowanie płaskim ukształtowaniu terenu, z miejscowymi niewielkimi pofałdowaniami, skarpami i spadkami. Działka uzbrojona w sieć wodną i elektroenergetyczną. 

Na nieruchomości ustanowione jest prawo użytkowania wieczystego.

Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Na nieruchomości posadowione są budowle, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności:

  • żelbetowy basen przemysłowy o kubaturze ok. 1460 m3;
  • stalowa wieża kratownicowa o wysokości ok 30 m; 
  • pozostałości betonowych fundamentów i utwardzenia terenu o łącznej powierzchni ok. 2200 m2

Nieruchomość stanowi część powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej – Podobszar Igołomska Zachód. W sąsiedztwie nieruchomości usytuowana jest zabudowa przemysłowo-usługowa. Bezpośrednio przy północnej, wschodniej i południowo-wschodniej jej granicy biegnie trakt kolejowy.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (aktualnie sporządzany jest miejscowy plan dla obszaru „KOMBINAT”). Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem PU – tereny przemysłu i usług. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska Zachód obejmującego budowę układu drogowego z odwodnieniem, oświetleniem terenu, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną i teletechniczną.

Ulga podatkowa
Inwestycje na wskazanym terenie mogą zostać objęte wsparciem (ulgą podatkową) w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Dodatkowe informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres nieruchomosci@knhp.com.pl.

.

.

Schemat Schemat Lokalizacja Lokalizacja