Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym - ul. Igołomska

Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym - ul. Igołomska

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o zamiarze oddania w dzierżawę częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej z prawem do dalszej zabudowy, zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Igołomskiej.

Lokalizacja

Nieruchomość położona w Krakowie, przy ul. Igołomskiej 29c [DK 79], po jej północnej stronie. Oddalona o 5 km od węzła drogi ekspresowej S7 i 11 km od autostrady A4. Zlokalizowana
2 km od pętli tramwajowej; 8 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana); 15 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie i 9 km od Niepołomic.

Opis i charakterystyka

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr 172/1, położona w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, o łącznej powierzchni 9 673,00 m2, w kształcie zbliżonym do kwadratu i o płaskim ukształtowaniu terenu, zabudowana w południowej części jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni zabudowy 1 024,00 m2 (powierzchnia użytkowa 864,48 m2 - w tym powierzchnia biurowa: 438,07 m2 i powierzchnia magazynowa 456,41 m2 – hala wysokiego składowania o wysokości kalenicy 6,5 m). Północna część działki jest niezagospodarowana.

Dojazd do nieruchomości przez sąsiednią działkę ewidencyjną, na podstawie ustanowionej służebności. W granicach nieruchomości znajduje się utwardzony, plac manewrowy. Powierzchnia drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym wynosi ok. 1860,00 m2. Powierzchnia terenu niezabudowanego: około 6000 m2.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodną, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i teletechniczną. W sąsiedztwie istnieje zabudowa przemysłowa, handlowo-usługowa i magazynowa. Nieruchomość w całości zlokalizowana na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC” (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92972) w obszarze oznaczonym symbolem U.4 – tereny zabudowy usługowej.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres nieruchomosci@knhp.com.pl.

 

.

.