Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Plastusia w Krakowie

Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Plastusia w Krakowie

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. działając jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, informuje o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Plastusia o powierzchni 5807 m2.

Lokalizacja

Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 67 znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 37, na południe od ul. Igołomskiej [dk79]. Oddalona jest o 6 km od węzła drogi ekspresowej S7 i 12 km od autostrady A4. Zlokalizowana 2,8 km od pętli tramwajowej; 9,1 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana); 16,5 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

Opis i charakterystyka

Nieruchomość niezabudowana w kształcie nieregularnego, wydłużonego wieloboku, z lekkim spadkiem terenu w kierunku południowym. Na jej obszarze znajduje się sieć elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna. Działka użytkowana rolniczo w przeważającej części, częściowo porośnięta roślinnością trawiastą, w północnej części zadrzewiona. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Plastusia. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE. Zgodnie z zapisami ww. planu działka ewidencyjna znajduje się w terenach:

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej w planie symbolem: MN.1 i MN.6. – północna część (ok. 3376 m2),

- rolniczych oznaczonych w planie symbolem R.2 – południowa część (ok. 1355 m2),

- dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych w planie symbolem KDD.11 - południowa część (ok. 399 m2).

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104.