Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Nadbrzezie w Krakowie

Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Nadbrzezie w Krakowie

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. działając jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, informuje o zamiarze zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Nadbrzezie o powierzchni 121 m2.

Lokalizacja

Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 9/2 znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 41, po południowej stronie ul. Igołomskiej [dk79]. Oddalona jest o 3,2 km od węzła drogi ekspresowej S7 i 9,2 km od autostrady A4. Zlokalizowana 0,2 km od pętli tramwajowej; 6 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana); 13,4 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

Opis i charakterystyka

Nieruchomość niezabudowana, w kształcie nieregularnego wieloboku, zbliżonym do trapezu, z niewielkim spadkiem terenu w kierunku południowo – wschodnim. Obszar nieruchomości częściowo utwardzony nawierzchnią asfaltową, a częściowo porośnięty roślinnością trawiastą. W granicach działki znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i telefoniczna. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Nadbrzezie. W bliskim sąsiedztwie ul. Igołomska, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa przemysłowo – usługowa.

Nieruchomość nie jest objęta  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa – Dokument Ujednolicony (Uchwała nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r.), działka znajduje się w obszarze oznaczonym  symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104.