Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Rzepakowej w Krakowie

Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Rzepakowej w Krakowie

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., działając jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, informuje o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Rzepakowej o powierzchni 2881 m2.

Lokalizacja

Nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 81, położona w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 36, na południe od ul. Igołomskiej [dk79]. Nieruchomość oddalona jest o 6,6 km od węzła drogi ekspresowej S7 i o 13 km od autostrady A4, zlokalizowana ok. 3 km od pętli tramwajowej; ok. 9 km od centrum dzielnicy Nowa Huta
(Plac Centralny im. Ronalda Reagana); ok. 16 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

Opis i charakterystyka

Nieruchomość o płaskim ukształtowaniu terenu, od wschodu opadająca skarpą do drogi, w kształcie wydłużonego prostokąta (bardzo wąska), nieogrodzona, niezabudowana i użytkowana rolniczo. Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową. W dalszym sąsiedztwie nieruchomości występują sieci: kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz gazowa (bezpośrednio przy ul. Rzepakowej). Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, asfaltowej – ul. Rzepakowej przez nieruchomość gminną o przeznaczeniu drogowym. W otoczeniu nieruchomości niezabudowane i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE w terenie oznaczonym w planie symbolem:

- MN/MWn.7 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności

- w niewielkiej części KDZ.2 – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104.