Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Igołomskiej w Krakowie

Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Igołomskiej w Krakowie

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. działając jako pośrednik w obrocie nieruchomościami,  
informuje o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Igołomskiej o powierzchni 4944 m2.

Lokalizacja

Nieruchomość zabudowana, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 23, położona w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 36, przy ul. Igołomskiej [dk79]. Oddalona jest o 4,7 km od węzła drogi ekspresowej S7 i o 12 km od autostrady A4, zlokalizowana ok. 2 km od pętli tramwajowej; ok. 8 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana); ok. 15 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

Opis i charakterystyka

Nieruchomość o płaskim ukształtowaniu terenu, niezabudowana, użytkowana rolniczo, w kształcie wydłużonego prostokąta. Działka jest uzbrojona w sieć gazową. W sąsiedztwie nieruchomości występuje sieć kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz wodociągowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej - ul. Igołomskiej (DK 79) poprzez drogę gminną nieutwardzoną. W sąsiedztwie nieruchomości niezabudowane, użytkowane rolniczo, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa handlowo-usługowa.

Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE w terenie oznaczonym w planie symbolem:

-  U.4 – tereny zabudowy usługowej,

- w niewielkiej części KDGPT.1 – teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego z wydzielonym torowiskiem tramwajowym.  

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104.