Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa własności częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Igołomskiej w Krakowie

Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa własności częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Igołomskiej w Krakowie

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o zamiarze zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Igołomskiej o powierzchni 9 673,00 m2.

Lokalizacja

Nieruchomość położona w Krakowie, przy ul. Igołomskiej 29c [DK 79], po jej północnej stronie. Oddalona o 5 km od węzła drogi ekspresowej S7 i 11 km od autostrady A4, zlokalizowana 2 km od pętli tramwajowej; 8 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana); 15 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie i 9 km od Niepołomic.

Opis i charakterystyka

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr 172/1, położona w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, o łącznej powierzchni 9 673,00 m2, w kształcie zbliżonym do kwadratu i o płaskim ukształtowaniu terenu, zabudowana w południowej części jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni zabudowy 1 024,00 m2ączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 894,48 m2 - w tym powierzchnia biurowa: 438,07 m2 i powierzchnia magazynowa 456,41 m2 – hala wysokiego składowania o wysokości kalenicy 6,5 m). Północna część działki jest niezagospodarowana.

Dojazd do nieruchomości przez sąsiednią działkę ewidencyjną, na podstawie ustanowionej służebności. W granicach nieruchomości znajduje się utwardzony, plac manewrowy. Powierzchnia drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym wynosi ok. 1860,00 m2. Powierzchnia terenu niezabudowanego: około 6000 m2.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodną, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i teletechniczną. W sąsiedztwie istnieje zabudowa przemysłowa, handlowo-usługowa i magazynowa. Nieruchomość w całości zlokalizowana na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC” w obszarze oznaczonym symbolem U.4 – tereny zabudowy usługowej - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92972.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104.

.

.

mapa_172-1 mapa_172-1 mapa_172-1