Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


 

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
Wydział XI Gospodarczy

KRS: 0000546817;
NIP: 6783153839;
REGON: 360968895

Adres: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków

Telefon: (+48) 12 348 01 55

               (+48) 727 432 104

E-mail: biuro@knhp.com.pl

Kapitał zakładowy: 59 504 000 zł opłacony w całości.

 

Rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A. Nr 03 1240 4650 1111 0010 6067 1928