Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów i obsługi inwestora

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Specjalista ds. projektów i obsługi inwestora.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. ogła­sza nabór na sta­no­wi­sko Spe­cja­li­sta ds. public relations

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. za­pra­sza do skła­da­nia do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych na sta­no­wi­sko Spe­cja­li­sta ds. public relations.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. za­mó­wień pu­blicz­nych w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. gospodarowania nieruchomościami w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

« ‹ 1 2 »