Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. za­mó­wień pu­blicz­nych w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. zamówień publicznych w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. ogłasza nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. zamówień publicznych.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. gospodarowania nieruchomościami w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. administracyjno-biurowych w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. pro­mo­cji w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna zaprasza do składania aplikacji na stanowisko spe­cja­li­sty ds. pro­mo­cji.

« ‹ 1 2 3 »