Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim” (nr sprawy: X.WN.2.2020)

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania na Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim".

  1. Informacja o wyborze