Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do udziału w konkursie ofert na Partnerów do wspólnej realizacji projektu pod roboczą nazwą „Krakow Metropolitan Area for Business 2 (KMA4Business)”, w ramach naboru na projekty do poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, prowadzonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Termin składania ofert: do 18 lutego 2020 roku.

  1. Regulamin konkursu
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - wzór oferty współpracy
  3. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - wzór umowy partnerskiej

.

.