Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Północ, nr sprawy: X.WN.3.2020

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Północ.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ wzór Umowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ PFU
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ JEDZ xml
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenie
 12. Załącznik nr 10 SIWZ Klucz
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ JEDZ doc.
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ Tabela Cen Ryczałtowych
 15. Załącznik nr 13 do SIWZ Wykaz prac podwykonawców

.

.