Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Sporządzenie dokumentacji o charakterze techniczno-konserwatorskim obiektów architektury drewnianej w celu ustalenia możliwości ich translokacji, nr sprawy: X.WN.5.2020

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Sporządzenie dokumentacji o charakterze techniczno-konserwatorskim obiektów architektury drewnianej w celu ustalenia możliwości ich translokacji.

  1. Unieważnienie postępowania