Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. zamówień publicznych w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.

 

Ogłoszenie o naborze 

.

.