Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Power up your Business in Małopolska"

 

 

Informacja z wyboru 

Unieważnienie postępowania dla części II i VI

.

.