Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. pro­mo­cji w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.

Kraków Nowa Huta Przyszłosci Spółka  Akcyjna zaprasza do składania aplikacji na stanowisko specjalisty ds. promocji.

Ogłoszenie o naborze

.

.