Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie, którego przedmiotem jest pełnienie roli Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - "Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim.

 

Unieważnienie postępowania 

.

.