Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie na „Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

.

.