Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Po­stę­po­wa­nie, któ­re­go przed­mio­tem jest organizacja delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na organizację delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty

.

.