Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. za­mó­wień pu­blicz­nych w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

 Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. ogła­sza nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. za­mó­wień pu­blicz­nych.

.

.