Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. ogłasza nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. inwestycji.

.

.