Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Organizacja delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi Organizacji delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”.

  1. Załącznik nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  2. Informacja z otwarcia ofert

.

.