Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Zapytanie ofertowe na: wykonania usługi pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu budynku na Osiedlu Willowym 30 w Krakowie”.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zal_01 SOPZ
  3. Zal_02 Formularz oferty
  4. Zal_03 Oswiadczenie
  5. Zal_04 Wzór umowy
  6. Karta gwarancyjna
  7. Zal_do_SOPZ - projekt zieleni

.

.