Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Usługa doradcza w zakresie rynków zagranicznych w ramach projektu "Krakow Metropolitan Area for Business"

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. zamieszcza informację z otwarcia ofert w po­stę­po­wa­niu, któ­re­go przed­mio­tem jest usługa doradcza w zakresie rynków zagranicznych w ramach projektu "Krakow Metropolitan Area for Business"

  1. Zal_05 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
  2. Informacja z otwarcia ofert

.

.