Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Rada Nadzorcza informuje, iż zakończył się konkurs publiczny na stanowisko Wiceprezesa drugiej kadencji Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. W jego wyniku nie doszło do powołania Wiceprezesa Zarządu.

.

.