Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Sporządzenie dokumentacji o charakterze techniczno-konserwatorskim obiektów architektury drewnianej w celu ustalenia możliwości ich translokacji.

Sporządzenie dokumentacji o charakterze techniczno-konserwatorskim obiektów architektury drewnianej w celu ustalenia możliwości ich translokacji, nr sprawy: X.WN.6.2020

Sporządzenie dokumentacji o charakterze techniczno-konserwatorskim obiektów architektury drewnianej w celu ustalenia możliwości ich translokacji, nr sprawy: X.WN.5.2020

Sporządzenie dokumentacji o charakterze techniczno-konserwatorskim obiektów architektury drewnianej w celu ustalenia możliwości ich translokacji, nr sprawy: X.WN.5.2020

Przeprowadzenie badań sozologicznych oraz badań geotechnicznych polegających na wstępnym rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych nieruchomości położonych w Krakowie - Ruszczy, nr sprawy: X.WN.4.2020

Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. z o.o. zamieszcza informację o wyniku postępowania na „Przeprowadzenie badań sozologicznych oraz badań geotechnicznych polegających na wstępnym rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych nieruchomości położonych w Krakowie-Ruszczy”.

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Północ, nr sprawy: X.WN.3.2020

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Północ.

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe, nr sprawy: X.WN.8.2019

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o unieważnieniu czynności wyboru, odrzucenia oferty oraz o ponownym wyborze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe, nr sprawy: X.WN.8.2019

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »