Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Park Naukowo-Technologiczny „Branice”

Zlokalizowany wzdłuż ulicy Igołomskiej Park Naukowo-Technologiczny „Branice” to także sąsiedztwo dawnego dworu wielkiego rodu szlacheckiego, który swą nazwę wziął właśnie od tego miejsca. Takie budynki były w czasach swojej świetności nie tylko miejscem spotkań, ale też skupiały lokalnych przedsiębiorców. Obecnie to głównie tereny poprzemysłowe, które kiedyś należały do krakowskiej huty. Nadal można więc znaleźć tu pojedyncze, opuszczone budynki związane z dawną pracą kombinatu, a także nowe firmy, które w części wykorzystują zastaną tu infrastrukturę, w tym widoczne z daleka wielkie suwnice. Są też bocznice kolejowe i stare nasypy oraz wiadukty wskazujące szlak dawnych torów.

Z jednej strony Park Naukowo-Technologiczny to wielki potencjał inwestycyjny. Główna droga dojazdowa, ulica Igołomska jest obecnie modernizowana, a w okolicy znajdują się dwie inne drogi krajowe. Pierwsza to autostrada A4, która jest fragmentem najdłuższej trasy europejskiej E40, łączącej francuski koniec kanału La Manche ze wschodnim krańcem Kazachstanu, nieopodal granicy z Chinami. Równie ważna jest droga ekspresowa numer 7. To trasa na osi północ-południe, łącząca Rosję z Węgrami. W naszym kraju można nią dotrzeć z Krakowa do między innymi Warszawy i Trójmiasta.

Dużą zaletą jest również powstała w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku ogromna bocznica kolejowa, którą wybudowano dla potrzeb nowohuckiego kombinatu hutniczego oraz niewielka odległość do dwóch lotnisk – Kraków Airport w Balicach oraz lotniska o ograniczonej certyfikacji w Pobiedniku Wielkim.

Przed Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w sprawie Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” stoją dwa zadania. Pierwsze to przygotowanie terenu tej części projektu dla inwestorów. Chodzi o wybudowanie między innymi dróg dojazdowych oraz sieci wodnokanalizacyjnych i dostarczających energię.

Najwięcej takich zmian pojawi się w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej, która powstanie na terenie Parku Naukowo-Technologicznego, po obu stronach ulicy Igołomskiej. To przestrzeń prawie 40 hektarów, gdzie pojawią się też rozwiązania związane z ideą smart city, czyli między innymi inteligentne systemy zarządzania miastem.

Drugim zadaniem jest znalezienie firm, spółek i instytucji chętnych do zainwestowania na tych terenach. Oba zadania toczą się równolegle – część działek zostało już sprzedanych albo jako własność, albo na zasadach użytkowania wieczystego. Jednocześnie rozpoczęły się już pierwsze przygotowania do budowy wspomnianej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zakończenie prac w ramach pierwszego etapu tego zadania planowane jest na koniec 2021 roku.