Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”

Planowane centrum rozpościera się właściwie pomiędzy terenami czterech dawnych wsi podkrakowskich. Od północy graniczy z Wadowem, od wschodu sięga prawie po Kościelniki, a południowy kraniec rozpościera się od Ruszczy aż po Branice. W każdej z tych miejscowości można spotkać dawne dwory, które w czasach swojej świetności pełniły rolę największego pracodawcy w okolicy. Zapotrzebowanie było na kowali, zielarzy i rzemieślników. Dwory miały też wokół siebie zgromadzoną sporą przestrzeń magazynową, która umożliwiała przetrzymywanie zapasów.

Podobnie jak w przypadku innych części projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości, duża zmiana krajobrazu w tej okolicy nastąpiła po wybudowaniu kombinatu w Nowej Hucie. Zakład potrzebował odpowiedniego zaplecza dla transportu surowców, stąd zdecydowano o wybudowaniu ogromnej bocznicy kolejowej.

Choć te czasy świetności ma za sobą, nadal można tu zobaczyć jak skomplikowane było stworzenie takiego miejsca. Mnóstwo torowisk, górki rozrządowe, ułatwiające ustawianie wagonów na właściwych torach, nastawnie oraz górująca nad okolicą kolejowa wieża ciśnień.

Najbliżej terenu Centrum Logistyczno-Przemysłowego jest Ruszcza, od której wzięła się nazwa tej części projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”. Pierwszy raz wzmiankowana w dokumentach z XIII wieku. W swojej historii miała wiele ciekawych epizodów, a poza zabytkowym kościołem świętego Grzegorza warto też odwiedzić sąsiadujący z nim dwór Popielów. Ten, niestety zaniedbany w ostatnich latach, budynek gościł między innymi przyszłego papieża Piusa XI, który zatrzymał się tu na obiad.

Budowa Centrum Logistyczno-Przemysłowego ponownie ma ściągnąć do Ruszczy najważniejsze osoby na świecie. To one poprzez swoje firmy mogą zainwestować na terenach projektu i stworzyć tam nowe miejsca pracy. Planowany obszar centrum to tereny rolnicze lub poprzemysłowe, w tym należące kiedyś do krakowskiej huty. Poza znalezieniem inwestora Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. chce także przygotować teren pod przyszłe magazyny i fabryki poprzez wykonanie niezbędnych badań i zlecenie wybudowania odpowiedniej infrastruktury (w tym układ drogowy).

Położenie Centrum, tak jak i w przypadku sąsiedniego Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” jest bardzo korzystne pod kątem logistycznym. Z jednej strony do dyspozycji przyszłych inwestorów będzie tu ogromne zaplecze kolejowe. Z drugiej strony jest też łatwy dostęp do dwóch ważnych dróg krajowych, zarówno w osi wschód-zachód (autostrada A4 łącząca Ukrainę z Niemcami), jak i północ-południe (droga ekspresowa S7 między portem międzynarodowym w Gdańsku a Słowacją).