Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0.”

Teren „Błoń 2.0.” położony jest na granicy dwóch dawnych wsi, które dziś są częścią Krakowa. To Wola Rusiecka i Branice. W tej drugiej miejscowości, w odległości mniej niż pół kilometra od planowanego Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych można spotkać zabytkowy dwór. Najpierw należał on do wpływowego rodu Gryfitów, później przeszedł na własność równie ważnych w historii Polski Branickich, którzy są gałęzią rodzinną tych pierwszych.

Dwór ten przez wiele lat służył swoim właścicielom, także do organizacji wydarzeń kulturalnych i spotkań towarzyskich. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że teren i okolica Błoń 2.0. od dawna w swojej historii mają wpisaną rolę miejsca rozrywki gromadzącego wiele osób.

Obszar ten przez lata nie zmieniał się za bardzo i dziś dominują tu tereny rolnicze. Sielski, wiejski krajobraz dopiero w ubiegłym wieku wzbogacił się o nowy element – w latach 50 zaplanowano tu część kombinatu hutniczego. W bezpośrednim sąsiedztwie powstało składowisko odpadów hutniczych. Z uwagi na to sąsiedztwo, spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zleciła w pobliżu badania gruntu. Badania te, przeprowadzone przy zachowaniu najwyższych wytycznych przewidzianych przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 września 2016 roku, nie wykazały przekroczenia jakichkolwiek norm, co daje możliwość prowadzenia w tym obszarze dalszych inwestycji.

Głównym założeniem projektu „Błoń 2.0” jest stworzenie nowego miejsca aktywności kulturalnej i fizycznej, które ma być alternatywą dla istniejących już od lat krakowskich Błoń, zamkniętych w trójkącie ulicy Piastowskiej i alei 3 Maja oraz Focha. Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych wpisuje się też w ogólny zamysł obszaru Nowej Huty Przyszłości, jako miejsca nowoczesnego, pobudzającego w dużej części opuszczone lub zaniedbane tereny za kombinatem oraz odpowiadającego na najważniejsze potrzeby okolicznych mieszkańców. Cały projekt ma być przestrzenią nie tylko przemysłu i biznesu, ale też kultury i rekreacji, co będzie możliwe właśnie dzięki realizacji tego projektu.

Centrum ma cechować minimalizm w zakresie proponowanych form jak i rozwiązań estetycznych, a także energooszczędność i „smart living”. Od strony istniejącej już zabudowy wzdłuż ulicy Branickiej i ulicy Karaszewicza-Tokarzewskiego zaproponowano zieleń izolacyjną, która ochroni okolicznych mieszkańców od hałasu w czasie wydarzeń plenerowych. Dodatkowo, po wschodniej stronie „Błoń 2.0.” zaplanowano nadziemny ciąg pieszo-rowerowy, który znajdzie się na platformie o funkcji zielonego dachu. Poniżej działać będą obiekty usługowe i pomocnicze takich jak sale sportowe, gastronomia, punkty informacyjne lub wypożyczalnie sprzętu. Znajdującą się u góry ścieżką będzie można dojechać na rowerze zarówno do kąpieliska w Przylasku Rusieckim jak i przez okolice pałacu w Branicach w stronę Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza”.

Propozycja projektu przewiduje też powstanie boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, pola do mini golfa, skate parku, placu zabaw oraz strefy food-trucków. Całość wzbogacą takie rozwiązania jak inteligentne ławki solarne z punktami ładowania oraz z dostępem WiFi czy stacje ładowania samochodów elektrycznych.