Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”

Przylasek Rusiecki już od wielu lat pełni rolę miejsca wypoczynku – zwłaszcza zbiornik nr 1, tak chętnie odwiedzany przez mieszkańców Krakowa i okolic. Znajduje się tam piaszczysta plaża oraz miejsce wyznaczone do pływania i korzystania z kąpieli. Zaraz obok ulokowane są pozostałe zbiorniki wodne , które stanowią raj wędkarski, a przy pięknej, słonecznej pogodzie są też uroczym miejscem do spacerów na łonie natury. Co ciekawe, historia tego miejsca w kształcie, jaki jest obecnie, nie jest długa. Przylasek Rusiecki jeszcze w czasach II Rzeczpospolitej był jedynie grupą zabudowań, przy których, jak wynika z dawnych map, mogły znajdować się mokradła w śladzie prawdopodobnego starorzecza Wisły.

Dopiero w latach 50 i 60 ubiegłego wieku w tej okolicy zaczęły powstawać kopalnie żwiru i innych materiałów potrzebnych do budowy powstającego kombinatu metalurgicznego. Puste po wydobyciu surowców doły napełniono wodą i tak pozostało do dziś. Dodatkowo przeprowadzono tutaj po grobli między zbiornikami linię wysokiego napięcia.

Okolica ma więc zatem wiele zalet, takich jak spokój, urocza, półdzika okolica i dużo zieleni, ale są też elementy, które trzeba zmienić na lepsze lub naprawić. To między innymi wspomniana linia wysokiego napięcia, ale też dzikie wysypiska śmieci, dziurawa droga gruntowa prowadząca do zbiornika kąpielowego czy też brak zadbanych ścieżek spacerowych.

Chcemy, by projekt budowy Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” wykorzystał cały potencjał tego miejsca, nie naruszając jednocześnie tego co dobre.

Dlatego zdecydowaliśmy się wzmocnić część rekreacji wokół zbiornika numer 1, gdzie znajduje się kąpielisko, poprzez budowę profesjonalnego miejsca wypoczynku. Znajdzie się tam nowoczesne kąpielisko z promenadą i nową drogą dojazdową. Pojawią się też instalacje odnawialnych źródeł energii oraz inteligentne systemy zarządzania.

Ponadto Przylasek Rusiecki wzbogaci się też o sanitariaty, przebieralnie i pomieszczenia do przechowywania sprzętu wodnego. Nie zapomniano także o wędkarzach, dla których pojawią się specjalne pomosty. Będą również miejsca do cumowania łodzi, punkty widokowe, boiska, plac zabaw czy hamaki.

Dla osób spragnionych spacerów wśród zieleni zapewniamy maksymalne możliwe zachowanie istniejącej tam zieleni oraz nowe nasadzenia w postaci roślin, krzewów i traw ozdobnych.

Pojawią się też elementy, które od dawna były tu już potrzebne. To na przykład oświetlenie terenu i urządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla wypoczywających. Cały teren objęty inwestycją zostanie też przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez wykorzystanie niskich krawężników przy chodnikach, by ułatwić przejazd osobom na wózkach oraz oznaczenie ważnych miejsc dla osób niewidomych.

W dalszej perspektywie planowane są też inne inwestycje na pozostałym obszarze Przylasku. W północnej części zaplanowano wstępnie wybudowanie parku edukacyjnego, mającego pełnić rolę skansenu. W dalszej przyszłości możliwe jest też powstanie w tej okolicy term, ponieważ stwierdzono tu występowanie źródeł geotermalnych. Trwają poszukiwania inwestora, który byłby zainteresowany utworzeniem takiego obiektu.