Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. 

spółka została utworzona w listopadzie 2014 r. przez Gminę Miejską Kraków oraz Województwo Małopolskie w celu realizacji projektu o tożsamej nazwie „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”.

Kluczowym zadaniem Spółki jest podejmowanie skutecznych działań mających na celu przyśpieszenie rozwoju gospodarczego wschodniej części Krakowa na poziomie: infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym. Ma się to stać poprzez zagospodarowanie obszaru w sposób podnoszący atrakcyjność Nowej Huty przede wszystkim dla inwestorów, społeczności miasta i gminy Kraków, jak i całego regionu oraz turystów.

 

Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Artur Paszko:

Realizacja projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości wymaga zaangażowania znacznej liczby podmiotów, wśród których są m.in.: społeczności lokalne i ich organizacje, właściciele gruntów, obecni i potencjalni przedsiębiorcy oraz inwestorzy, właściciele kombinatu metalurgicznego, uczelnie wyższe, instytucje państwowe. Nie ma w Krakowie drugiego takiego obszaru, który miałby taki potencjał, a jednocześnie byłby tak niedoinwestowany. Działanie spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. umożliwia wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w niezagospodarowanych obszarach Nowej Huty, a jednocześnie stanowić będzie dla niej, ale również dla całego miasta, a nawet regionu, nowy impuls rozwojowy.