Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. jest partnerem w projekcie Power up your Business in Małopolska. Projekt  realizowany jest w ramach działań Centrum Business in Małopolska. Liderem projektu jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a drugim partnerem Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

 

Celem projektu jest promocja wybranych obszarów gospodarki i pod tym kątem wzmocnienie wizerunku Małopolski w międzynarodowym środowisku. Power up your Business in Małopolska obejmuje m.in.:

  • uczestnictwo w wydarzeniach targowych, informacyjno-promocyjnych i misjach gospodarczych w takich krajach jak Hiszpania, Niemcy, Francja, Kazachstan, Iran, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wietnam;
  • warsztaty, spotkania, konferencje dla regionalnych przedsiębiorców, eksporterów i jednostek samorządu terytorialnego, z udziałem ekspertów ds. wymiany handlowej;
  • opracowania, katalogi, publikacje, periodyk gospodarczy i strony internetowe dla przedsiębiorców i partnerów handlowych;
  • promocja inwestycji zagranicznych, rozbudowa bazy ofert inwestycyjnych, globalna promocja regionalnej oferty współpracy.


Dla kogo: projekt skierowany jest do małopolskich firm już eksportujących, bądź rozważających rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej, do biznesu zainteresowanego inwestycjami, szczególnie w Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie oraz przedstawicieli jst, którzy chcą doskonalić narzędzia obsługi inwestora.

Rezultaty: podstawowym rezultatem jest wsparcie małopolskiego eksportu oraz wzrost liczby zagranicznych inwestorów w Małopolsce. Projekt wzmocni także wizerunek regionu jako miejsca, w którym rozwijane są regionalne branże gospodarki, przy wykorzystaniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

 

Czas realizacji: 1 lutego 2016 – 31 grudnia 2018

Wartość projektu:  8 830 511,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7 505 935,10 zł

 

Wartość projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości": 1 838 790, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 562 971,50 zł

Źródło finansowania:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020