Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Power up your Business in Małopolska

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. jest partnerem w projekcie Power up your Business in Małopolska. Liderem projektu jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a drugim partnerem Krakowski Park Technologiczny.

Celem projektu jest promocja wybranych obszarów gospodarki i pod tym kątem wzmocnienie wizerunku Małopolski w międzynarodowym środowisku.

Power up your Business in Małopolska obejmuje m.in.:

  • uczestnictwo w wydarzeniach targowych, informacyjno-promocyjnych i misjach gospodarczych;
  • warsztaty, spotkania, konferencje dla regionalnych przedsiębiorców, eksporterów i jednostek samorządu terytorialnego, z udziałem ekspertów ds. wymiany handlowej;
  • opracowania, katalogi, publikacje, periodyk gospodarczy i strony internetowe dla przedsiębiorców i partnerów handlowych;
  • promocja inwestycji zagranicznych, rozbudowa bazy ofert inwestycyjnych, globalna promocja regionalnej oferty współpracy.

Projekt skierowany jest do małopolskich firm już eksportujących, bądź rozważających rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej, do biznesu zainteresowanego inwestycjami, szczególnie w Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie oraz przedstawicieli jst, którzy chcą doskonalić narzędzia obsługi inwestora.

Podstawowym rezultatem jest wsparcie małopolskiego eksportu oraz wzrost liczby zagranicznych inwestorów w Małopolsce. Projekt wzmocni także wizerunek regionu jako miejsca, w którym rozwijane są regionalne branże gospodarki, przy wykorzystaniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

Czas realizacji: 1 lutego 2016 – 31 grudnia 2018
Wartość projektu: 8 830 511,88 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 7 505 935,10 zł

Wartość projektu po stronie KNHP S.A.: 1 838 790 zł
W tym wkład Funduszy Europejskich: 1 562 971,50 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 


logo fundusze europejskie
Rzeczpospolita Polska
logo małopolski
logo projekty ue

 

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. realizuje projekt skoncentrowany na południowej części przedsięwzięcia o nazwie Centrum rekreacji i wypoczynku „Przylasek Rusiecki”, którego celem jest stworzenie na terenie „Przylasku Rusieckiego” obszaru wyposażonego w infrastrukturę umożliwiającą pełnienie funkcji rekreacyjno-kulturowo-sportowych.

Projekt Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 ma zapewnić nowoczesne, dostępne dla osób niepełnosprawnych, wielofunkcyjne centrum turystyki, rekreacji i wypoczynku. Przewiduje uporządkowanie terenu, przebudowę układu ścieżek, parkingów, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budowę urządzeń i obiektów rekreacji oraz usług, pomostów, obiektów małej architektury, oświetlenia i innych urządzeń inteligentnego zarządzania.

Czas realizacji: 1 sierpnia 2017 – 30 czerwca 2020
Wartość projektu:9 593 889,58 zł
Wkład Funduszy Europejskich:5 264 939,37 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020