Targi EXPO Real to jedne z największych i najważniejszych targów inwestycyjnych branży nieruchomości w Europie. Rokrocznie do Monachium przyjeżdżają przedsiębiorcy, inwestorzy, przedstawiciele rządów i samorządów, by prowadzić rozmowy o biznesie, wymieniać się doświadczeniami, nawiązywać kontakty biznesowe, i najważniejsze, szukać okazji inwestycyjnych. W tym roku liczba wystawców osiągnęła najwyższy poziom w historii targów – w sumie prezentowało się 2 190 podmiotów z 45 krajów, zaś liczba odwiedzających targi osiągnęła ponad 46 000 osób z 76 krajów.

W dniach 7-9 października 2019 r. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. była obecna podczas EXPO Real by prezentować projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” oraz ofertę inwestycyjną Małopolski i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W trakcie spotkań z przedstawicielami sektora nieruchomości rozmawiano o możliwościach inwestycyjnych związanych z projektem jak też o ryzykach i szansach rozwijania biznesu w Polsce. Potencjalni inwestorzy wskazują na zainteresowanie obszarami inwestycyjnymi w Krakowie i okolicach, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni pod logistykę, zwłaszcza logistykę ostatniej mili. Wielu inwestorów zwraca uwagę na dobre położenie Krakowa i dostęp do dużej liczby dobrze wykształconych pracowników, stąd coraz częściej rozmowy dotyczą inwestycji w obszarach związanych z sektorem biotechnologii oraz IT i możliwością lokacji w Małopolsce centrów badawczo-rozwojowych wraz z obiektami produkcyjnymi. Jest to dobry sygnał dla Krakowa i Nowej Huty, zwłaszcza w kontekście planowanego Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” w obszarze projektu „Kraków-Nowa Huta Przyszłości”.

Podczas Targów odbywają się liczne seminaria i konferencje, które wskazują kierunek rozwoju branży nieruchomości w Europie. Kluczowe kwestie poruszane podczas tegorocznego EXPO to m.in. cyfrowa transformacja i jej wpływ na rozwój rynku nieruchomości. Wielu mówców i analityków podkreślało wagę przetwarzania dużej ilości danych i ich analizy w czasie rzeczywistym, w celu jak najlepszego wykorzystania analizy w łańcuchu dostaw. Znamienna była obecność ponad 60 startupów prezentujących nowoczesne rozwiązania z zakresu przetwarzania danych, nowoczesnych modułowych modeli inwestycyjnych czy nowoczesnego zarządzania inwestycjami poprzez rozwiązania oparte o przetwarzanie danych w chmurze.

Spośród wielu wątków dyskusji, wyróżniał się temat dostępu do taniego budownictwa mieszkaniowego. Dyskusje, często burzliwe, dotyczyły współpracy rządów i samorządów z sektorem mieszkaniowym i regulacji prawnych. Inwestorzy zwracali uwagę, że do dobrego planowania potrzebują stabilnej sytuacji prawnej. Przedstawiciele branży nieruchomości zwracali również uwagę, że mimo symptomów recesji, spowolnienie w kolejnym roku nie będzie odczuwalne z uwagi na przenoszenie oszczędności do sektora nieruchomości i dalszych oczekiwań na zwrot z inwestycji w dłuższej perspektywie.

Udział w targach EXPO Real 2019 w Monachium związany jest z realizacją projektu wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) pn. „Krakow Metropolitan Area for Business” realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska i Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.