Klauzula RODO

Polityka Prywatności
Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
wraz z klauzulą RODO

 

§ 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 • Niniejsza Polityka Prywatności Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Polityka prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych związanych m.in. z korzystaniem ze strony internetowej Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działającej pod adresem www.knhp.com.pl („Strona internetowa”) oraz prowadzeniem korespondencji tradycyjnej i elektronicznej ze Spółką.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), oraz zgodnie z przepisami prawa krajowego.

 

§ 2. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-902), Osiedle Willowe 30, adres e-mail: biuro@knhp.com.pl, tel.: +48 727 432 104 („Administrator”).

 

§ 3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, NIP, identyfikator plików cookie, adres IP, dane o lokalizacji (np. ustawienia lokalizacji w telefonie komórkowym).

 

§ 4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Administrator zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom nieuprawnionym oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w Polityce prywatności i tylko w zakresie niezbędnym do ich realizacji, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zawarte w Polityce prywatności informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 oraz 14 RODO.

 

§ 5. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
 • Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:
  • prowadzenia korespondencji tradycyjnej i drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane za pośrednictwem adresów e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. [b] RODO);
  • udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane za pomocą formularza kontaktowego na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. [a] RODO);
   przygotowania oferty na usługi Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. [b] RODO);
  • zawarcia umowy i wykonania zawartej z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. [b] RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. [c] RODO);
  • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit [f] RODO);
  • analitycznym (realizując prawnie uzasadnione interesy Administratora: doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji usług, optymalizacji działania Strony internetowej, obserwowania częstotliwości wejść na Stronę internetową) w tym poprzez stosowanie automatycznego przetwarzania danych poprzez stosowanie narzędzi Google Analytics, Google Tag Menager, HotJar oraz plików cookies na Stronie internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. [f] RODO);
  • przesyłania informacji marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. [a] RODO).

 

§ 6. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz Administratora, bankom, dostawcom usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi audytowe oraz innym podmiotom/instytucjom i osobom upoważnionym do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

§ 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 • Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody;
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe przechowywane będą przez Administratora nie dłużej niż jest to konieczne – co najmniej przez okres wskazany w stosownych przepisach prawa, w tym m.in dotyczących przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
 • Okres, przez jaki Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w ramach narzędzi Google Analytics, Google Tag Menager, HotJar oraz plików cookies, jest zależny od typu danych plików. Będą one przechowywane przez okres istnienia potrzeby ich przetwarzania.
 • Po upływie okresu przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

 

§ 8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do modyfikacji swoich danych, w tym żądania ich sprostowania lub poprawienia;
 • prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do:
  • prowadzenia korespondencji tradycyjnej i drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane za pośrednictwem adresów e-mail;
  • możliwości przesłania wiadomości do Administratora za pomocą formularza;
  • przygotowania oferty na usługi Spółki;
  • zawarcia umowy i wykonania zawartej z Państwem umowy.
 • Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest w pełni dobrowolne i nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami.
 • Zgoda na pobieranie Państwa danych osobowych z wykorzystaniem systemu plików cookies ma charakter dobrowolny. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie systemu plików cookies mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookies w Państwa przeglądarce internetowej.

 

§ 10. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH I PROFILOWANIE
Wykorzystywanie narzędzi Google Analytics, Google Tag Menager, HotJar oraz plików cookies wiąże się z automatycznym przetwarzaniem danych, polegającym na automatycznej analizie częstotliwości odwiedzania Strony internetowej i automatycznym dopasowywaniu reklam. Państwa dane mogą być profilowane.

 

§ 11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG
Dane osobowe mogą zostać przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do operatorów narzędzi internetowych na terenie USA, w takim przypadku przed przekazaniem danych osobowych zapewnione zostanie, aby współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną (np. decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych dla odnośnego kraju, odpowiednie klauzule umowne) oraz aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

 

§ 12. PLIKI COOKIES I NARZĘDZIA GOOGLE ANALYTICS
 • Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.) i przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji, np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji dostosowanych do preferencji użytkownika oraz tworzenia statystyk. Pliki cookies stosowane na naszej Stronie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. Pliki cookie zawierają tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych stron czy aplikacji.
 • Strona internetowa wykorzystuje narzędzia Google Analytics pozwalające na tworzenie statystyk i ich analizę w celu optymalizacji działania Strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o sposobie korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej.
 • Podczas pierwszego wyświetlenia naszej Strony internetowej zostaje wyświetlona informacja na temat stosowania plików cookies i narzędzi Google Analytics. Mogą Państwo wówczas zadecydować czy zgodzić się na ich stosowanie. Ponadto istnieje możliwość zmiany tych ustawień z poziomu swojej przeglądarki.
 • Pliki cookie używane w ramach Strony internetowej zostały podzielone na kategorie:
  • sesyjne pliki cookies;
  • trwałe pliki cookies;
  • zewnętrzne pliki cookies.
 • Sesyjne pliki cookies to niezbędne pliki cookies o charakterze tymczasowym, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej lub aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane są w ramach jednej sesji i przechowywane są na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania czy opuszczenia strony internetowej. Służą one do identyfikacji użytkownika jako zalogowanego.
 • Trwałe pliki cookies zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Przechowywane są przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Zewnętrzne pliki cookies to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookies badawcze dostarczające systemom analitycznym danych o popularności usług. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk „Like” czy Share”. Zewnętrzne pliki cookies służą m.in. do połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych.
 • Zmiany ustawień plików cookies mogą Państwo dokonać w menu swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać odwiedzając strony internetowe najbardziej popularnych przeglądarek internetowych:
 • Wprowadzone zmiany nie wpływają na pliki cookie już przechowywane na komputerze. Pliki te mogą Państwo usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie plików cookies może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do niektórych funkcji Strony internetowej.

 

§ 13. DANE KONTAKTOWE
Kontakt z Administratorem jest możliwy: w formie wiadomości mailowej pod adresem biuro@knhp.com.pl; telefonicznie pod nr tel.: +48 727 432 104; a także listownie, nadając przesyłkę na adres: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków.

 

§ 14. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności jednocześnie zapewniając, że prawa wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone.
 • O wszelkich zmianach w Polityce prywatności zostaną Państwo poinformowani poprzez komunikat dostępny na Stronie internetowej.
Skip to content