Centrum Logistyczno-Przemysłowe Ruszcza

Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza” zlokalizowane jest pomiędzy czterema dawnymi podkrakowskimi wsiami. Od północy graniczy z Wadowem, od wschodu sięga po Kościelniki, a południowy kraniec rozpościera się od Ruszczy po Branice. W każdej z tych miejscowości można spotkać dawne dwory, które w czasach swojej świetności pełniły rolę największego pracodawcy w okolicy i dzięki przestrzeni magazynowej umożliwiały zabezpieczenie zapasów. Na liście popularnych zawodów znajdowali się kowale, zielarze i rzemieślnicy.

Istotna zmiana krajobrazu w tej okolicy nastąpiła w latach 50., po wybudowaniu kombinatu. Zakład potrzebował odpowiedniego zaplecza dla transportu surowców, dlatego stworzono imponującą bocznicę kolejową. Choć czasy świetności ma za sobą, można zobaczyć jak skomplikowana była logistyczna obsługa kombinatu. Mnóstwo torowisk, górki rozrządowe, ułatwiające ustawianie wagonów na właściwych torach, nastawnie oraz górująca nad okolicą kolejowa wieża ciśnień.

Nazwa Centrum Logistyczno-Przemysłowego pochodzi od sąsiadującej miejscowości Ruszcza, o której pierwsze wzmianki można znaleźć w dokumentach z XIII wieku. Poza zabytkowym kościołem świętego Grzegorza warto w Ruszczy odwiedzić dwór Popielów. Ten, dziś zaniedbany, budynek gościł między innymi przyszłego papieża Piusa XI, który zatrzymał się tu na obiad. Budowa Centrum Logistyczno-Przemysłowego w Ruszczy ma zaszczepić tu impuls rozwojowy i zachęcić innowacyjne przedsiębiorstwa do inwestowania. Obszar Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza” to tereny rolnicze lub poprzemysłowe, w części należące kiedyś do krakowskiej huty. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wybuduje przyjazną infrastrukturę i zajmie się znalezieniem inwestorów.

Niezwykle ważna była lokalizacja Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza”. Inwestycja znajduje w niewielkiej odległości od węzła autostradowego „Igołomska” i ok. 15 km od centrum Krakowa. Inwestorzy będą mogli korzystać z odświeżonego zaplecza kolejowego, autostrady A4 (łączącej Ukrainę z Niemcami) oraz drogi ekspresowej S7, komunikującej Kraków z Warszawą, Gdańskiem oraz południem Polski.

Skip to content