Najnowsze

Aktualności
Kraków - Nowa Huta Przyszłości

Projekt strategiczny „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” zakłada realizację czterech odrębnych zadań inwestycyjnych:

Założenia koncepcyjne projektu opierają się na wzajemnej synergii obszarów i zamierzeń inwestycyjnych. Komponenty połączy Szlak Nowej Huty Przyszłości. Będzie to element spinający poszczególne obszary nie tylko poprzez powiązania przestrzenne, ale również ideowo. Szlak będzie miał charakter ciągu pieszego i rowerowego oraz ścieżki edukacyjnej i promocyjnej poświęconej innowacji, ekologii, historii i kulturze Nowej Huty.