Kontakt

Adres do e-Do­rę­czeń:

AE:PL-72693-10147-IRJFA-27

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści Spół­ka

Ak­cyj­na z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie

osiedle Willowe 30

31-902 Kraków

Kra­jo­wy Re­jestr Są­do­wy
Sąd Re­jo­no­wy dla Kra­ko­wa-Śród­mie­ścia

Wy­dział XI Go­spo­dar­czy

KRS: 0000546817;

NIP: 6783153839;

REGON: 360968895

Ka­pi­tał za­kła­do­wy: 109 942 000 zł
opła­co­ny w ca­ło­ści.

Ra­chu­nek ban­ko­wy:

PKO Bank Pol­ski S.A.

13 1020 2892 0000 5802 0894 3617

Na siedzibę firmy wybraliśmy miejsce, gdzie zaczynała rodzić się Nowa Huta.

Jak do nas dojechać?

Tramwaj
- przystanek Struga: 4, 21, 22, 44
- przystanek os. Na Skarpie: 10,16
Autobus
- przystanek os. Willowe: 163, 174, 193
- przystanek Struga: 123, 132, 139, 142, 149, 172, 442, 501
Pinezka: https://maps.app.goo.gl/ECuBAxJeD1bd8i348
Mapka pokazuje jak wejść do biura Spółki.
Skip to content