Oferty pracy

Chcesz mieć wkład w tworzenie przyszłości Nowej Huty i tym samym zmieniać Kraków? Zapraszamy do współpracy.

Zajmujemy się dzielnicą Krakowa, która wymaga najpilniejszego działania, ale też oferuje przestrzeń do wprowadzenia największych zmian. Kreujemy trendy, podnosimy komfort życia, sięgamy do modeli rewitalizacji przestrzeni miejskich z całego świata. Dzięki temu nadajemy ton zmianom, które zachodzą w Nowej Hucie. Generujemy impuls do jej rozwoju na poziomie infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym. Tworzymy wielofunkcyjną przestrzeń dla mieszkańców, a przedsiębiorcy mogą liczyć na przygotowane pod inwestycje tereny. Promujemy innowacyjne technologie oraz badania naukowe. Naszym dziełem są Strefy Aktywności Gospodarczej przy ulicy Igołomskiej, czy Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Przylasku Rusieckim, które otrzymały wiele prestiżowych nagród. Tworzymy przyjazną atmosferę i bezpieczne środowisko pracy, które to czynniki są podstawą naszego skutecznego działania. Szukamy ludzi, których pozytywne nastawienie pomoże podnieść komfort życia mieszkańców Krakowa, a silna motywacja pozwoli stworzyć przełomowe dzieła. Sprawdź, na jakie stanowiska poszukujemy pracowników i dołącz do nas!

 

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami
1 ogłoszenie

Nabór na stanowisko Specjalista ds. prawnych

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. za­pra­sza do skła­da­nia do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych na sta­no­wi­sko Spe­cja­li­sta ds. prawnych.

Zobacz więcej
Skip to content