Park Edukacyjny Branice

Park Edukacyjny „Branice” – pierwszy krakowski skansen.

Budowany w Branicach skansen architektury drewnianej będzie prezentował kulturę ludową grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich. Na powierzchni 3,5 hektara znajdzie się 10 zagród, karczma, kościół, budynek edukacyjno-wystawienniczy z przestrzenią biurową, a także przeznaczona na imprezy tzw. zielona łąka, sad oraz parking. Skansen pozwoli udostępnić zwiedzającym obiekty architektury drewnianej głównie z obszaru gminy miejskiej Kraków, z okresu od początków XIX wieku do lat 40. XX wieku.

Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości, która realizuje projekt przeprowadziła blisko 70 wizji lokalnych z 62 lokalizacji w Małopolsce oraz badania mykologiczno-budowlane dla 33 obiektów drewnianych. Już zgromadziła blisko 500 przedmiotów, które staną się eksponatami. Aktualnie Spółka realizuje pierwszą translokację na ogrodzony teren parku. W planach są sukcesywne translokacje kolejnych obiektów.
Park Edukacyjny „Branice” stanowi część głównego komponentu Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” realizowanego w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

Celem inwestycji jest stworzenie obszaru edukacji i rekreacji z wykorzystaniem zasobów w postaci:
1. Przeniesionych, zabytkowych budynków z terenów dawnych podkrakowskich wsi;
2. Dziedzictwa materialnego i niematerialnego grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich;
3. Zasobów przyrodniczych ww. nieruchomości, obejmujących istniejącą zieleń, oraz ciekawe ukształtowanie terenu;
4. Atrakcyjnych rozwiązań przestrzennych, uzyskanych dzięki wykorzystaniu wartości translokowanych obiektów, budynku edukacyjno-wystawienniczego
i projektowanych ścieżek pomiędzy nimi.

Projekt w formie parku edukacyjnego w założeniach ma być przestrzenią tętniącą życiem, punktem docelowym wycieczek (także pieszych i rowerowych), odpoczynku mieszkańców, a także odpowiedzią na chęć poznania autentycznego, unikatowego i cennego kulturowo krajobrazu wsi podkrakowskiej.

Teren objęty projektem znajduje się we wschodniej części Krakowa, na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Od południa teren graniczy z ulicami – Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego i Tatarakową.

Aktualne informacje  znajdują się także na naszej stronie FB: https://www.facebook.com/ParkEdukacyjnyBranice

Skip to content