O nas

O spółce

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Spółka została utworzona w listopadzie 2014 r. przez Gminę Miejską Kraków oraz Województwo Małopolskie w celu realizacji projektu o tożsamej nazwie „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Kluczowym zadaniem Spółki jest podejmowanie skutecznych działań mających na celu przyśpieszenie rozwoju gospodarczego wschodniej części Krakowa na poziomie: infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym. Staje się to poprzez zagospodarowanie obszaru w sposób podnoszący atrakcyjność Nowej Huty przede wszystkim dla inwestorów, społeczności miasta i gminy Kraków, jak i całego regionu oraz turystów.

 

Akcjonariusze:
• Gmina Miejska Kraków
• Województwo Małopolskie

 

Rada Nadzorcza
• Prof. Jan Czekaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Agnieszka Budzik – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
• Artur Pocielej – Sekretarz Rady Nadzorczej
• Leon Pluciński – Członek Rady Nadzorczej
• Bogdan Dąsal – Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd
• dr Artur Paszko – Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
• Jakub Szymański – Wiceprezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

 

 

 

dr Artur Paszko
Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Realizacja Projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” wymaga zaangażowania znacznej liczby podmiotów, wśród których są m.in.: społeczności lokalne i ich organizacje, właściciele gruntów, obecni i potencjalni przedsiębiorcy oraz inwestorzy, właściciele kombinatu metalurgicznego, uczelnie wyższe, instytucje państwowe. Nie ma w Krakowie drugiego takiego obszaru, który miałby taki potencjał, a jednocześnie byłby tak niedoinwestowany. Działanie spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. umożliwia wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w niezagospodarowanych obszarach Nowej Huty, a jednocześnie stanowi dla niej, ale również dla całego miasta, a nawet regionu, nowy impuls rozwojowy.

dr Artur Paszko Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

 

 

Jakub Szymański
Wiceprezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Przywrócenie najbardziej zaniedbanej części Krakowa mieszkańcom i przedsiębiorcom to wyzwanie, które otwiera wiele niezwykle cennych możliwości. Dlatego projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” zakłada kompleksowe działania rewitalizacyjne. Dla mieszkańców przygotowujemy przestrzeń rekreacji, sportu, kultury i nauki. Przedsiębiorcy mogą natomiast liczyć na w pełni przygotowany pod inwestycję tereny Stref Aktywności Gospodarczej, które stawiają na innowacyjne technologie oraz badania naukowe. Przy realizacji projektu czerpiemy wzorce z analogicznych procesów rewitalizacyjnych przeprowadzanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu czy Belgii. Projekt jest sukcesywnie rozszerzany o kolejne tereny i aktywności oraz dostosowywany do najnowszych i sprawdzonych trendów.

Skip to content