Zamówienia publiczne

Zamówienia powyżej 130 000 PLN prowadzone są na portalu e-Zamówienia.

Przejdź do portalu
98 wpisów

Zamówienia publiczne:
Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego, znak sprawy: BZS.2621.4.2024
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego.   Szczegółowe informacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c75068a0-2494-11ef-87ba-8eb060fd7bb8   Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c75068a0-2494-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji oraz translokacja zabytkowej chałupy drewnianej z ulicy Nadbrzezie na teren Parku Edukacyjnego „Branice”, znak sprawy: BZS.2621.3.2024
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji oraz translokację zabytkowej chałupy drewnianej z ulicy Nadbrzezie na teren Parku Edukacyjnego „Branice”.   Szczegółowe informacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf0c4ea6-1c01-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5   Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-cf0c4ea6-1c01-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5
Czytaj więcej
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”, znak sprawy: BZS.2621.2.2024
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”, znak sprawy: BZS.2621.2.2024 Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej […]
Czytaj więcej
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”, znak sprawy: BZS.2621.1.2024 Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej […]
Czytaj więcej
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”, znak sprawy: BZS.2621.1.2024
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”. Szczegółowe informacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6754e321-b5d2-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0 Identyfikator (ID) postępowania na […]
Czytaj więcej
Ogrodzenie nieruchomości
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ogrodzenie nieruchomości. Szczegółowe infrmacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleść na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7998f26d-8d0a-11ee-b55a-a22b2d7f700e Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-7998f26d-8d0a-11ee-b55a-a22b2d7f700e informacja o wyniku postępowania
Czytaj więcej
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”. Szczegółowe infrmacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleść na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e17cfb85-8f64-11ee-b55a-a22b2d7f700e Identyfikator (ID) postępowania na platformie […]
Czytaj więcej
Ogrodzenie nieruchomości
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Ogrodzenie nieruchomości zostało unieważnione. Szczegółowe infrmacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleść na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b18d723e-7332-11ee-9aa3-96d3b4440790 Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b18d723e-7332-11ee-9aa3-96d3b4440790 Informacja o unieważnieniu postępowania
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”.
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”. Szczegółowe infrmacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleść na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26484af5-584a-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-26484af5-584a-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Informacja o wyniku […]
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”.
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. infomuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”. Szczegółowe infrmacje oraz dokumentację postępowania moga Państwo znaleść na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49e7b118-2182-11ee-9aa3-96d3b4440790 Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-49e7b118-2182-11ee-9aa3-96d3b4440790 Informacja o unieważnieniu […]
Czytaj więcej
Usługa organizacji delegacji personelu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona na usługę organizacji delegacji personelu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Szczegółowe informacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-921a1023-1581-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Identyfi kator (ID)postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-921a1023-1581-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Informacja o wyniku postępowania
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”.
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zmieszcza informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”. Szczegółowe informacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-111255cc-e016-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Identyfikator (ID)postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-111255cc-e016-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Informacja o unieważnieniu postępowania
Czytaj więcej
Dostawa gadżetów promocyjnych
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gadżetów promocyjnych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ze względu na wartość zamówienia poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 […]
Czytaj więcej
Wyłonienie operatora do organizacji wydarzenia targowego.
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie operatora do organizacji wydarzenia targowego, nr sprawy: BZS.2621.9.2022. Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do […]
Czytaj więcej
Usługa ochrony zagospodarowanych terenów
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony zagospodarowanych terenów. Informacja o wyniku postępowania
Czytaj więcej
Usługa ochrony zagospodarowanych terenów.
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania na usługę ochrony zagospodarowanych terenów. Informacja o unieważnieniu postępowania
Czytaj więcej
Dostawa gadżetów promocyjnych
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gadżetów promocyjnych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ze względu na wartość zamówienia poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 […]
Czytaj więcej
Postępowanie na wyłonienie operatora do organizacji wydarzenia targowego
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie operatora do organizacji wydarzenia targowego. Informacja o wyniku postępowania
Czytaj więcej
Skip to content