Ogłoszenia
1 wpis

Ogłoszenia:
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., działając na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 -2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079 z późn. zm) – jako podmiot inicjujący projekt partnerski planowany do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 realizowanego w ramach […]
Czytaj więcej
Skip to content