Usuń parcele
Parcela nr 5 1946 m2 Niedostępne
Parcela nr.1 1 Parcela nr.2 2 Parcela nr.3 3 Parcela nr.4 4 Parcela nr.5 5 Parcela nr.6 6 Parcela nr.7 7 Parcela nr.8 8 Parcela nr.9 9 Parcela nr.10 10 Parcela nr.11 11 Parcela nr.12 12 Parcela nr.13 13 Parcela nr.14 14 Parcela nr.15 15 Parcela nr.16 16 Parcela nr.17 17 Parcela nr.18 18 Parcela nr.19 19
dostępne
rezerwacja
niedostępne
Usuń parcele

Parcela nr 5

4 1478 m 2 29 m 50 m 5 1946 m 2 30 m 60 m
Parcela nr 5 południe

 

13 km

Centrum miasta

5 km

Droga ekspresowa

10 km

Autostrada

36 km

Lotnisko Balice

13 km

Dworzec główny PKP

8 km

Centrum Nowej Huty

1,5 km

Pętla tramwajowa

Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

MPZP „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”/MPZP „Branice”/część obszaru nieobjęta MPZP

Ustalenia planu / SUiKZP

Funkcja terenu: PU – tereny przemysłu i usług. Standardy przestrzenne: powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy przemysłowej i usługowej w terenach przemysłu i usług(PU) min. 20%, a w terenach położonych w strefie kształtowania systemu przyrodniczego min. 40%; wskaźniki zabudowy: wysokość zabudowy przemysłowej i usługowej w terenach przemysłu i usług (PU) do 16m, a dla działek lub ich części położonych w pasie o szerokości 50 m wzdłuż ul. Igołomskiej do 18 m, w przypadku wymogów technologicznych nie określa się. KD/G2 – tereny komunikacji. KD/Z – tereny komunikacji – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. KDZ.1 – Tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy zbiorczej.

Infrastruktura
przyłącze wodociągowe
ø50 mm
kanalizacja sanitarna
ø150 mm
kanalizacja deszczowa
ø200 mm
studnia telekomunikacyjna
w działce
Własność

Aktualna forma władania – wieczyste użytkowanie.

Kontakt w sprawie: SAG Południe - parcela 5

    Zadzwoń, napisz lub odwiedź nasze biuro:
    Skip to content