Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumentację postępowania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7cf160c6-3844-11ef-880f-0e435a8a43bc

 

Identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-7cf160c6-3844-11ef-880f-0e435a8a43bc

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link